Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Letanovce – Odhalenie pamätnej tabule J.Slivkovi, 23. 8. 2022

      Dňa 23.augusta 2022 pri príležitosti 60-tého výročia smrti kňaza Jána Slivku zorganizovali Konfederácia politických väzňov Slovenska a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce spomienkovú slávnosť. Rímskokatolícky kňaz Ján Slivka bol protiprávne odsúdený a väznený v období komunistického režimu. V kázni sv. omše v kostole Všetkých svätých v Letanovciach správca farnosti dp. Marián Sivoň vyzdvihol vernosť Bohu. Po sv. omši odznela prednáška o živote kňaza Jána Slivku od Patrika Dubovského, PhD. a Františka Neupauera, PhD., historikov z Ústavu pamäti národa Bratislava, ktorú odprezentoval František Neupauer. Z kostola sa slávnostný sprievod presunul pred budovu fary. Prítomným sa prihovorila zástupkyňa starostu obce Letanovce Zuzana Lesňáková, následne odznela báseň a potom bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa venovaná Jánovi Slivkovi. Tabuľu odhalili za KPVS politická väzenkyňa Ľudmila Sanitriková a synovec kňaza Jána Slivku archeológ Doc. Michal Slivka. Pamätnú tabuľu posvätil dp. Sivoň. Kvety ako prejav úcty k pamätnej tabuli položili za KPVS Marta Vojtašová a za ÚPN František Neupauer. Slávnosť bola ukončená poďakovaním Michala Slivku Konfederácii politických väzňov Slovenska a dp. Mariánovi Sivoňovi za dôstojnú spomienku na jeho strýka.

Eva Javorská


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská