Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Liptovský Mikuláš – 70. výročia zrušenia PTP, 17. 4. 2024

      Pri príležitosti 70. výročia zrušenia PTP (pomocných technických práporov - vojenských táborov nútených prác) sa 17. apríla 2024 pri pamätnej tabuli PTP v Liptovskom Mikuláši konalo slávnostné odovzdávanie Pamätných medailí ministra obrany SR desiatim bývalým príslušníkom PTP, prevažne z Liptova. Ocenení boli štyria žijúci a šiesti in memoriam.
      Program sa začal kladením vencov k pamätnej tabuli za účasti čestnej stráže Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Mestského dychového orchestra. Po štátnej hymne SR a privítaní vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR Richard Zimányi prečítal rozkaz ministra obrany SR a generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Rímeš odovzdal medaily príslušníkom PTP a vdovám a deťom po zosnulých. Následne M. Rímeš predniesol príhovor za MO SR. Za ocenených sa prihovoril Pavel Tomko, syn evanjelického farára Pavla Tomka a za Mesto Liptovský Mikuláš zástupca primátora Rudolf Urbanovič. Na záver predniesli duchovné príhovory pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš za Rímskokatolícku cirkev a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Viktor Sabo za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Program bol ukončený hymnickou piesňou "Kto za pravdu horí".

Peter Sandtner


Videozáznam


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Ján Šeďo