Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Klin – spomienka, 4. 6. 2019

      Dňa 4. júna členovia KPVS navštívili obec Klin na Orave, kde sa v areáli najvyššej sochy Krista na Slovensku na vrchu Grapa nachádzajú aj sochy obetí komunistického režimu z Oravy: blahoslavenej sr. Zdenky Schelingovej a biskupa Jána Vojtaššáka. Program sa začal sv. omšou vo Farskom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú celebroval bývalý príslušník PTP Mons. Vincent Dorník. Nasledovala návšteva areálu sochy Krista, kde sprievodné slovo poskytol farár v Kline Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD. Pri soche sr. Zdenky predniesol príhovor politický väzeň Peter Chromý a položil k nej veniec za Ústav pamäti národa. Prehliadka areálu bola zakončená modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu pri soche. Pri spoločnom obede prítomní zablahoželali k životným jubileám dvom členkám KPVS z Oravy Anne Sochovej z Lokce a Veronike Šnapkovej z Tvrdošína. Po jeho skončení navštívili pamätnú tabuľu obetí komunistického režimu z Oravy, ktorú na Katolíckom dome v Námestove v roku 2013 osadila KPVS a stenu významných osobností hornej Oravy.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská