Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Košeca – návšteva u diakona Ľubomíra Marcinu, 15. 7. 2019

      Členovia KPVS 15. 7. navštívili Stredisko Evanjelickej diakonie Košeca (zariadenie pre seniorov) v Košeci, ktorej správcom je politický väzeň, člen KPVS a diakon Ľubomír Marcina. Po úvodnom privítaní v jedálni sa presunuli do kaplnky na pobožnosť, v rámci ktorej Ľ. Marcina predstavil svoj život a okolnosti svojho uväznenia, keď mu pri prehliadke počas základnej vojenskej služby našli Bibliu. V Biblii bolo uvedené, že ju vydala Evanjelická cirkev augusburského vyznania na Slovensku v Londýne a preto sa problematickými stali mestá v západnom bloku Londýn a Augsburg. Kvôli tomu bol väznený na Boroch. Po áronovskom požehnaní sa prítomní presunuli do jedálne na obed, pri ktorom im Ľ. Marcina porozprával o okolnostiach výstavby zariadenia pre seniorov. Na záver spolu s Ľ. Marcinom navštívili novú sochu sv. Barbory pod horou Butkov, na ktorú nebol možný prístup kvôli odstrelom.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner