Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť, Kostolná-Záriečie, 11. 4. 2015

      Hlavná spomienková slávnosť pri príležitosti 65. výročia Akcie Kláštory sa konala v sobotu 11. apríla v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí, kde bol v roku 1950 zriadený preškoľovací kláštor pre mladých rehoľných klerikov a novicov s cieľom ich prevýchovy a izolácie od vplyvu predstavených a kňazov. Následne boli v kláštore internované rehoľné sestry. Svätú omšu spolu s redemptoristami celebrovali starší kňazi – svedkovia Akcie Kláštory: don Ján Malženický ako hlavný celebrant, don Jozef Kosmál, don Štefan Šilhár, don Ján Tocký, don Alojz Ondrejka a vdp. Marián Kolník. Prítomní boli aj ďalší svedkovia Akcie Kláštory a rehoľné sestry – účastníčky Akcie Rehoľníčky. Po sv. omši nasledovali svedectvá, ktoré predniesli bývalý saleziánsky klerik PhDr. Štefan Hanakovič, salezián don Alojz Ondrejka, bývalý novic Spoločnosti Božieho Slova vdp. Marián Kolník, bývalý novic tešiteľov Mgr. Emil Toma a salezián don Jozef Kosmál. Spomínali na preškoľovanie v Kostolnej, najmä na silu odolávať prenasledovaniu, ktorú im dodávalo vzájomné bratské spoločenstvo a sviatostný život, ale aj na obrátenie ich preškoľovateľa. Na záver sa prihovoril predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. a archivár redemptoristov P. Martin Macko previedol účastníkov budovou kláštora s výkladom o jeho histórii. Stretnutie bolo zakončené na miestnom cintoríne, kde je veľa hrobov rehoľných sestier z rôznych rehoľných spoločností, ktoré zomreli v kláštore v Kostolnej. Najviac z nich bolo uršulínok, ktoré boli v Kostolnej až do roku 1998, preto ich o pobyte v Kostolnej porozprávala uršulínka sestra Natália Vráblová. Po spoločnej modlitbe sa stretnutie skončilo piesňou „Celá krásna si, Mária“ v podaní miestnej ľudovej hudby v krojoch.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská