Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť, Kláštor pod Znievom, 30. 8. 2014

      Konfederácia politických väzňov Slovenska si 30. augusta 2014 pripomenula 64. výročie Akcie Rehoľníčky (násilné vyvezenie rehoľných sestier z kláštorov komunistickým režimom v roku 1950) v Prepoštskom kostole Panny Márie v Kláštore pod Znievom. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., generálny riaditeľ Rádia Lumen. Na úvod všetkých privítal administrátor farnosti vdp. Štefan Hýrošš a predstavil Prepoštský kostol ako mariánske pútnické miesto. Liturgické čítanie prečítala bývalá väzenkyňa, sestra vincentka Stella Danková a obetné dary priniesli školské sestry  sv. Františka, sestry vykupiteľky a vincentky. Po sv. omši nasledovali svedectvá rehoľných sestier z rôznych rehoľných spoločností, ktoré boli internované v centralizačnom kláštore v Kláštore pod Znievom: sr. Petra Mendrošová z Kongregácie školských sestier sv. Františka Assiského zo Žiliny, sr. Viera Barteková z Kongregácie školských sestier de Notre Dame, sr. Emanuela Mindová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, sr. Maristella Šanerová z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a napokon sr. Marianna Bucková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky prečítala svedectvo zosnulej spolusestry sr. Akácie Hašanovej. Na záver sa prihovoril františkán P. Tadeáš Král, ktorého kňazské povolanie sa formovalo práve medzi sestrami z rôznych rehoľných spoločností v Kláštore pod Znievom a obdivoval ich vzájomné spolunažívanie. Po modlitbe Anjel Pána, ktorú sa predmodlieval J. Spuchľák program vyvrcholil prehliadkou kláštora pod vedením vdp. Vladimíra Masláka, ktorý v kláštore vedie zariadenie pre ľudí bez domova Dobrý pastier.
      Starobylý kláštor v Kláštore pod Znievom, ktorý slúžil ako sirotinec, vedený 23-tromi školskými sestrami de Notre Dame, sa v auguste 1950 stal centralizačným kláštorom pre školské sestry sv. Františka (66) a školské sestry de Notre Dame (76), násilne vyvezené zo svojich komunít. Budova z hygienického hľadiska nevyhovovala pre pobyt 183 sestier. Sestry pracovali v poľnohospodárstve na štátnych majetkoch, pri zalesňovaní ale aj pre textilné závody. V roku 1951 boli sestry vyvezené na práce do českých textilných tovární. Budova kláštora opäť slúžila na internáciu rehoľných sestier po vyvezení rehoľných ošetrovateliek z nemocníc, ktorá sa uskutočnila neskôr kvôli nedostatku kvalifikovaného civilného personálu. V 60. tych rokoch boli v Kláštore pod Znievom internované sestry vincentky, spasiteľky, vykupiteľky, alžbetínky a sestry sv. Kríža. Sestry opäť pracovali v poľnohospodárstve a v lese a časť z nich bola po čase vyvezená do Čiech. Po roku 1968 mohla mať každá rehoľná spoločnosť vlastný charitný domov, preto v Kláštore pod Znievom zostali sestry spasiteľky (odišli až v roku 1997) a spolu s nimi sestry alžbetínky. Od konca 70.tych rokov si sestry vykupiteľky a satmárky postupne budovali vlastné charitné domovy v neďalekom Vrícku.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská