Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Krivá na Orave – púť KPVS, 26. 7. 2017

      Členovia KPVS sa 26. júla zúčastnili prvého dňa štvordňového Duchovného stretnutia s blahoslavenou sr. Zdenkou Schelingovou v Krivej, ktorý bol zároveň púťou členov KPVS. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Jozefa, ktorú celebroval Vincent Dorník, kňaz na odpočinku v Lúčkach a člen KPVS, ktorého privítal miestny farár Rudolf Schuster. Na záver bola možnosť uctiť si relikviu bl. Zdenky. Nasledovala pietna spomienka pri pamätníku bl. Zdenky na mieste, kde stál jej rodný dom. Veniec za KPVS položil Róbert Uškovitš. Zároveň boli odovzdané medaily Vincentovi Dorníkovi, Štefanovi Habovskému a Alojzovi Kováčovi a ďakovné listy Anne Jarošovej, Žofii Moresovej a Lýdii Michelovej. Napokon sa prihovoril Jozef Habovštiak z Krivej, ktorý sa spolu s bratom Antonom zaslúžil o zviditeľnenie sr. Zdenky. Keďže bol sviatok sv. Anny, pri obede účastníci zablahoželali prítomným Annám, ktorým boli zároveň odovzdané aj kvety: Anne Uhrovej, Anne Jarošovej, Anne Sochovej, Anne Vojtaššákovej, Anne Bajtošovej a Anne Krausovej. Popoludní účastníci navštívili ďalšieho vzácneho člena KPVS Štefana Komu, kňaza na odpočinku v Liesku, aby mu odovzdali vyznamenanie. Vo svojom príhovore predstavil obec Liesek a jej kostol, ktorý rozšíril prístavbou do dnešnej podoby. Vo vitrážach okien sú zobrazené aj obete komunistického režimu: biskup Ján Vojtaššák, sr. Zdenka Schelingová, popravení strážmajstri Pavol Kalinaj a Bernard Jaško, ale aj príslušníci ŠtB, za ktorých sa podľa Š. Komu máme modliť. Preto aj toto stretnutie bolo zakončené spoločnou modlitbou.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner