Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

20 rokov KPVS

      Bratislava, 6. marca 2010. Primaciálny palác, Zrkadlová sieň. Členovia KPVS, bývalí politickí väzni, vdovy po politických väzňoch a pozostalí sa stretávajú, aby si pripomenuli jubilejné výročie založenia svojej organizácie. Pred dvadsiatimi rokmi - 3.3.1990 - skupina politických väzňov - Jozef Tomášek, Eugen Korda, Pavol Pukančík, Pavol Godovič, Dr. Pavol Cintavý a ďalší - po schválení stanov organizácie Ministerstvom vnútra zvolala do Bratislavy zakladajúci snem prvej ponovembrovej organizácie bývalých politických väzňov.
      Po dvadsiatich rokoch sa stretli, aby spomínali. Po dvoch desaťročiach už len hŕstka svedkov... Začiatok slávnosti ohlasujú fanfáry. Deti politických väzňov v žltých tričkách, skauti a členovia predsedníctva so sviecami v rukách vstúpia do Zrkadlovej siene... Česká a slovenská hymna pripomína r. 1990.
      Moderátorka Ing. M. Košíková otvára slávnostné spomienkové stretnutie. Pamätníci Anton Srholec, Karol Noskovič sa vo svojich príhovoroch vracajú do minulosti, hovoria o prítomnosti, hľadia do budúcnosti. Dojemný príhovor predsedníčky KPV ČR MUDr. Nadeždy Kavalírovej je o spoločnom osude českých a slovenských politických väzňov. Štefan Bučko recituje verše väznených básnikov. Hudobná vložka: Kráľovná nebies v podaní J. Hurného. Pozdravy a posolstvá už nežijúcich autorov z Rovnosti, Mariánskej, z Valdíc. Odovzdávanie plakiet a diplomov priateľom z českej KPV. Po nich prídu na rad vekom najstarší členovia KPVS – Jaroslav Fabok, František Granec, Vladimír Jukl. Neprítomní Silvester Krčméry, Dobroslav Pustaj a ďalší. Na záver diplomy a plakety In memoriam: Štefan Pauliny, Ladislav Pittner, František Javorský, Anton Neuwirth, Ján Fischer, Ján Paulov, Jozef Špata, Peter Smolík. V zastúpení ich preberajú rodinní príslušníci.
      Po piesni Môj milý miluje slobodu v podaní A. Čermákovej nasleduje prezentácia Antológie poézie väznených básnikov Básnici za mrežami. Uviedol ju jej zostavovateľ Rudolf Dobiáš. Úspešný štart smerom k čitateľom knihe želá zástupkyňa Vydavateľstva M. Vaška p. Ing. G. Smolíková a autor grafickej podoby knihy maliar a grafik Jozef Vydrnák.
      Hymnická pieseň Kto za pravdu horí ukončí toto významné a krásne podujatie.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská