Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Košice – Petrovany – Dunajská Lužná – 70. výročie Akcie Rehoľníčky, október 2020

      Počas októbrových víkendov prebehli v komunitách sestier dominikánok v Košiciach, v Petrovanoch a v Dunajskej Lužnej formačné dni, ktoré boli zamerané na odovzdanie Ákt XIII. generálnej kapituly. Pri tejto príležitosti si sestry zároveň pripomenuli 70. výročie Akcie Rehoľníčky. Generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy sr. Karola Dravecká odovzdala priamym účastníčkam Akcie R pamätné listy, ktoré im udelila KPVS a poďakovala im za odvahu a vernosť v povolaní. Vďaka ich odvahe a vernosti má rehoľný život svoje pokračovanie aj v súčasnosti. Listy boli odovzdané sestrám Monike Beluščákovej, Kláre Lengyelovej, Benedikte Valčovej, Zdislave Balážovej, Kornélii Zajacovej a Valérii Velesovej. Vzhľadom na opatrenia sa na odovzdávaní nemohol zúčastniť zástupca KPVS.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 

Foto © sestry dominikánky