Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Komárno – pietna spomienka, 22. 6. 2017

      V Komárne sa 22. júna konala pietna spomienka, venovaná príslušníkom PTP, ktorí narukovali do komárňanskej pevnosti. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval miestny dekan-farár, biskupský vikár a kanonik Róbert Kiss. Po nej nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli pri bráne pevnosti. Na úvod všetkých privítal vedúci odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Komárne János Bajkai, ktorý je synom príslušníka PTP. Po basin Jána Onda v podaní Ladislava Mikuša odzneli príhovory predsedu Sekcie PTP pri Oblastnej organizácii KPVS Nitra Dionýza Kurču a predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka. Zároveň boli aj odovzdané medaily príslušníkom PTP Jánovi Prešinskému, Štefanovi Skokovi, Štefanovi Matyimu, Júliusovi Lelkesovi, Jozefovi Tóthovi a Milanovi Jeřábkovi. Na záver kanonik R. Kiss predniesol modlitbu za zosnulých v slovenskom i v maďarskom jazyku. Po pietnej spomienke účastníci absolvovali prehliadku pevnosti so sprievodcom.

Peter Sandtner

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská