Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Košice – Odhalenie pamätnej tabule, 26. 8. 2023

      KPVS si 26. 8. v Košiciach pripomenula 5. výročie úmrtia tajne vysväteného biskupa, politického väzňa a príslušníka PTP Dominika Kaľatu. Hlavným slúžiteľom sv. omše v Jezuitskom kostole Božského Srdca Ježišovho bol košický eparcha vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorého privítal správca kostola P. Jozef Amrich SJ. Obetné dary priniesli v krojoch rodáci z Novej Belej. Po sv. omši sa prítomní presunuli k budove Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša, kde kedysi D. Kaľata býval a kde C. Vasiľ a provinciál Spoločnosti Ježišovej P. Jozef Šofranko SJ odhalili pamätnú tabuľu D. Kaľatovi. Kvety k nej položili predseda OO KPVS Košice Pavol Dečo, predseda RO PV-ZPKO Košice Juraj Vrábel a príbuzní z rodiny Kaľatovej. Životopis D. Kaľatu predniesol kňaz Banskobystrickej diecézy Michal Válka, ktorý o ňom pripravuje knihu. Prítomných pozdravil aj zástupca rodákov, dekan Józef Bednarczyk z Niedice, P. Dečo a provinciál J. Šofranko. Príležitostnú báseň Cesta domov o. Jozefa Tótha, ktorého vysvätil D. Kaľata, predniesol o. Michal Hospodár. Na záver pamätnú tabuľu požehnal C. Vasiľ.

Peter Sandtner


Videozáznam I

Videozáznam II 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská