Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Košice – 73. výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, 30. 4. 2023

      KPVS, Košická eparchia a Spolok sv. Cyrila a Metoda si 30. 4. v Košiciach pripomenuli 73. výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Program sa začal archijerejskou sv. liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorej hlavným slúžiteľom bol košický eparcha Mons Cyril Vasiľ SJ. Po jej skončení sa prítomní presunuli k pamätnej tabuli na Dominikánskom námestí 13, kde všetci traja organizátori spoločne položili veniec. O. Michal Hospodár zároveň predniesol báseň Sobor od Mons. Jozefa Tótha, Potom nasledovalo odovzdávanie asi 70 pamätných listov in memoriam gréckokatolíckym kňazom, ktorí zostali verní a ktoré prevzali ich manželky, deti a vnuci. Dostali zároveň knihu spomienok biskupa Jána Hirku „Pod ochranou Márie“, ktoré daroval jeho bývalý tajomník o. Andrej Rusnák a jeho občianske združenie Pokoj a milosrdenstvo. Za deti kňazov predniesla svedectvo Valéria Hricovová. Prihovorili sa aj predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda o. Michal Hospodár a košický eparchiálny biskup Mons. Cyril Vasiľ SJ. Udalosť bola zakončená panychídou za zosnulých kňazov a pápežskou hymnou.

Peter Sandtner


Autor fotografií Martin Petrík

Prvá časť videa - archijerejská svätá liturgia


Druhá časť videa - pietna spomienka


Prvá časť fotografií - pietna spomienka


Druhá časť - svätá liturgia