Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť na pátra Mikuláša Lexmanna OP, Košice, 16. 8. 2013

      Pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna si v Košiciach pripomenuli na viacerých akciách pri príležitosti 90. výročia jeho kňazskej vysviacky a 80. výročia vymenovania za priora košického dominikánskeho konventu. Od štvrtka (15. 8.) si návštevníci kultúrneho centra Veritas mohli pozrieť dokumentárny film o živote a diele dominikána Mikuláša Jozefa Lexmanna (1899-1952) a zostrih zo slávnosti, ktorá sa konala pri 60. výročí jeho mučeníckej smrti (17. júla 1952) v jeho rodnej obci Bobot v Trenčianskom okrese. Program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou ktorú spoločne celebrovali český kardinál Dominik Duka, OP a košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Po sv. omši nasledovalo požehnanie pamätnej tabule umiestnenej na kultúrnom centre Veritas, ktoré samotné je dielom rúk pátra Mikuláša a slúžilo ako prostriedok jeho veľmi nadčasovej evanielizácie. Slávnosť zorganizovala rodina Lexmann, Rehoľa dominikánov na Slovensku a Slovenský katolícky kruh v Košiciach. Slávnosti sa zúčastnili aj potomkovia zachránených v krypte dominikánskeho kostola, ktorú páter Mikuláš prerobil na úkryt počas druhej svetovej vojny. Zachraňoval obete jedného režimu, padol za obeť ďalšiemu. Jeho mučenícka smrť ho však vyzdvihla na najvyšší oltár slávy. Na slávnosti sa zúčastnili aj členovia KPVS. Ako spomienkový darček venovali J. E. kardinálovi Dukovi, o. biskupovi Boberovi a členom rodiny Lexmann publikáciu Memoria passionis.

(Správa TK KBS, doplnená o informáciu KPVS)

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská