Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková sv. omša, Sv. Jur, 9.1.2014

      V deň 90. výročia narodenia kňaza – saleziána a trpiteľa pre vieru dona Jána Mikesa SDB 9. januára 2014 bola za neho obetovaná svätá omša vo Farskom kostole sv. Juraja v jeho rodnom meste Svätý Jur. Na úvod všetkých privítal miestny farár vdp. Pavol Póša a životopis J. Mikesa predniesol Peter Sandtner. Hlavným celebrantom sv. omše bol direktor saleziánskeho domu v Galante – Hodoch don Jozef Gibala SDB. V homílii don Ján Malženický SDB vyjadril vďačnosť J. Mikesovi za sprostredkovanie tajnej kňazskej vysviacky u biskupa Jána Chryzostoma Korca. Na záver sa prihovorila sestra J. Mikesa, pani Greculová, ktorá spomenula, že J. Mikes túžil byť kňazom od detstva. Bolo jej smutno, keď rok po tragickej smrti J. Mikesa nastalo politické uvoľnenie, konala sa verejná procesia na slávnosť Božieho Tela, jej brat sa toho nedožil a teda nemohol mať ani verejné primície. Členovia KPVS si zároveň prezreli výstavu o živote P. Emanuela Jozefa Cubínka OFM (svätojurského farára, zavraždeného 30.12.1965 na fare), inštalovanú v kostole. Don Ján Mikes bol ako bohoslovec v noci z 13. na 14. apríla 1950 vyvezený zo saleziánskeho ústavu v Žiari nad Hronom do centralizačných kláštorov v Šaštíne a v Podolínci a do preškoľovacieho kláštora v Pezinku. Dňa 5. 9. 1950 narukoval do Pomocných technických práporov: Svatá Dobrotivá, Strašice, Kladno, Kolín a Praha. Počas dovolenky ho biskup Pavol Hnilica SJ tajne vysvätil za kňaza 4. 3. 1951 v Bratislave. Tajnú primičnú sv. omšu slávil v dome rodičov. Po skončení 40-mesačnej vojenskej služby sa zamestnal ako technik v Železničnom staviteľstve v Bratislave. Popritom tajne pracoval s mládežou, za čo bol 29. 6. 1956 odsúdený na 1 a 1 roka. Následkom väzenia mu celkom zošediveli vlasy. Po prepustení z Valdíc sa vrátil do civilného zamestnania, kvôli ktorému študoval strojnícku priemyslovku s maturitou. Naďalej tajne duchovne viedol mládež – od učňov po vysokoškolákov. Na maturitné skúšky sa so spolužiakmi pripravoval pri jazerách v Senci, kde sa 26. 6. 1967 utopil. Až na pohrebe bolo zverejnené, že J. Mikes bol kňazom.

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská