Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Jáchymov – Jáchymovské peklo, 16. – 18. 5. 2019

      V dňoch 16.-18. mája KPVS zorganizovala zájazd do Jáchymova na 30. ročník podujatia KPV ČR Jáchymovské peklo. Počas cesty sa účastníci zájazdu zastavili v Příbrami, kde sa zúčastnili sv. omše v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore. Celebrovali ju kňazi – účastníci zájazdu, pričom hlavným celebrantom bol Štefan Herényi a kazateľom Gabriel Jozef Labuda OPraem. Na záver dal prítomným požehnanie s milostivou soškou viceprovinciál a rektor kláštora redemptoristov František Boldy CSsR. Nasledovala prehliadka tábora Vojna a cesta do Jáchymova. Na druhý deň účastníci zájazdu navštívili Štôlňu č. 1, tábor Svornosť a expozície ťažby uránu a politických väzňov v Múzeu Kráľovská mincovňa v Jáchymove. Popoludní sa zúčastnili na program KPV ČR. Na pietnom akte pri pamätníku politických väzňov, zastrelených na úteku, sa za KPVS prihovorila Bernardína Sprušanská a veniec položili Peter Sandtner, Gabriela Danišovská a Alžbeta Lengyelová. Pri veži smrti sa za KPVS a ÚPN prihovoril Peter Chromý a veniec položili Peter Sandtner, Jozef Babiak a Gabriel Jozef Labuda OPraem. Zároveň členovia KPVS priniesli pamätnú tabuľu na pamiatku politických väzňov zo Slovenska, ktorú požehnali kňazi – účastníci zájazdu: Štefan Herényi, Gabriel Jozef Labuda OPraem, Ladislav Šofranko SJ, František Smelý a Michal Válka. Po prehliadke výstavy v hale veže, v rámci ktorej boli aj panely o Leopoldove a Želiezovciach, sa účastníci zájazdu zúčastnili sv. omše vo Farskom kostole sv. Michala v Ostrove, ktorej hlavným celebrantom bol Michal Válka a kazateľom František Smelý. Večer ešte viacerí účastníci navštívili miesto, kde stál tábor Eliáš. Viedol ich Anton Šumichrast, ktorého otec tam bol väznený. Na tretí deň v Kostole sv. Jáchyma v Jáchymove celebroval sv. omšu emeritný strahovský opát Michael Josef Pojezdný OPraem. Nasledoval hlavný akt kladenia vencov k pamätníku Brána k slobode. Veniec za KPVS položili Peter Sandtner, Branislav Tvarožek a Kliment Krutý. Okrem iných odzneli príhovory aj viacerých predstaviteľov inštitúcií zo Slovenska: veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa, predsedu PV-ZPKO Jána Liteckého Švedu a predsedu KPVS Petra Sandtnera. Z Predsedníctva KPV ČR bol prítomný len podpredseda Leo Žídek, ktorý oznámil, že KPV ČR by mala do konca roka zaniknúť.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská