Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Jáchymov - Jáchymovské peklo, 19. - 21. 5. 2016

      V dňoch 19.-21. mája usporiadala KPVS zájazd na XXVII. ročník podujatia KPV ČR „Jáchymovské peklo“ do Českej republiky. Väčšina účastníkov, medzi ktorými tvorili veľkú časť deti politických väzňov, sa ho zúčastnila prvýkrát. Počas cesty navštívili Muzeum III. odboje KPV ČR v Příbrami, Památník Vojna Lešetice a zúčastnili sa na sv. omši v Plzni-Boroch, kde pôsobí slovenský kňaz Miroslav Martiš. Na druhý deň navštívili Štolu č. 1, obnovený tábor Svornost so zrekonštruovanou korekciou a expozíciu ťažby uránu v Muzeu Královská mincovna. Popoludňajší program tvorili už oficiálne pietne akty, organizované KPV ČR. Pri pamätníku v Hornom Slavkove veniec za KPVS položil predseda Peter Sandtner spolu s príslušníkmi PTP Jaroslavom Václavkom a Štefanom Kolečánim a príhovor predniesol predseda OO KPVS Nitra Ondrej Fronc. Na základe jeho dojímavého prejavu sa mu prihlásil spoluväzeň jeho otca Gašpara Fronca Štěpán Vašíček. Okrem iných sa prihovoril aj podpredseda KPV ČR František Šedivý, ktorý podrobne opísal útek politických väzňov z Jáchymova a ich ďalšie osudy. Program pokračoval pri Věži smrti v Ostrove, kde veniec za KPVS položil podpredseda Jozef Baník a politickí väzni Peter Chromý a Jaroslav Žilák. Prejav za KPVS predniesol predseda Peter Sandtner a za KPV ČR sa opäť prihovoril podpredseda František Šedivý. Duchovné slovo na oboch miestach zvestoval farár v Ostrove a Jáchymove Marek Hric, rodák z Bardejova. Následne bola otvorená výstava v hale Věže smrti a účastníci zo Slovenska sa presunuli do Kostole sv. Jáchyma v Jáchymove, kde celebroval svätú omšu syn politického väzňa a farár v Bratislave-Dlhých Dieloch Štefan Herényi. Program vyvrcholil v sobotu svätou omšou v Kostole sv. Jáchyma v Jáchymove, ktorej hlavným celebrantom bol emeritný plzenský biskup Mons. František Radkovský. Obetné dary priniesli politický väzeň Peter Chromý a vnučka politického väzňa Anna Krahulcová. Následne sa pri pamätníku Brana ke svobodě na námestí konalo kladenie vencov. Veniec za KPVS položili predseda Peter Sandtner, podpredseda Jozef Baník a ústredný tajomník Karol Rosenberg. Prejav za KPVS predniesol podpredseda Jozef Baník a za KPV ČR sa prihovorila predsedníčka Naděžda Kavalírová. Prítomní boli zástupcovia Vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR, Sněmovny Parlamentu ČR, Karlovarského kraje, Vězenské služby ČR, a starostovia okolitých miest. Pri tejto príležitosti predseda KPVS Peter Sandtner odovzdal medaily KPVS predsedníčke KPV ČR Naděžde Kavalírovej a podpredsedom Leovi Žídekovi a Františkovi Šedivému. Program bol ukončený štátnymi hymnami SR a ČR.

Peter Sandtner

 
                 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská