Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

XX. Jáchymovské peklo 22. - 23. máj 2009

      Autobus z východného Slovenska sa vydal na cestu už večer 20. mája, aby 21. mája členovia KPVS mohli navštíviť v Prahe pamätník na Pankráci. V expozícii bol odborný výklad a množstvo písomného a trojrozmerného materiálu v niekoľkých miestnostiach. V exteriéri bola možnosť vidieť miesto, kde sa v päťdesiatych rokoch popravovalo. V kostole sv. Terézie bola pre účastníkov zájazdu sv. omša.
      Na druhý deň t.j. 22. mája sa v Hornom Slávkove za daždivého počasia členovia KPVS zúčastnili pietneho aktu s kladením kytíc, na ktorom príhovor R. Dobiáša prečítal M. Kyseľ. Pietna spomienka s kladením kvetov pokračovala v Ostrove pri Veži smrti, kde k prítomným okrem iných prehovoril JUDr. J. Baník. Pozvanie na prehliadku výstav „Pocta všem, kteří vzdorovali“ do kláštora v Ostrove všetci zúčastnení radi prijali. Je prvou z výstav Konfederácie politických väzňov ČR, ktorá bola prezentovaná verejnosti v roku 1995, ale vďaka svojej zrozumiteľnosti stále slúži objasňovaniu minulosti. Tematicky znázorňuje všetky vrstvy obyvateľov, ktorí sa postavili na odpor proti totalite. Výstava „III. Odboj v Československu“ je tematicky zameraná na vojenský odboj. Jej vernisáž bola v roku 2006 v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli, kde vzbudila veľký záujem. Už na jeseň 2007 bola vernisáž tejto výstavy v Hradci Královom a potom v ďalších mestách. Pretože o výstavu bol značný záujem, bola urobená jej replika, ktorá putuje po Českej republike. Originál je putovne vystavovaný v USA a Kanade. V kaplnke sv. Floriána nachádzajúcej sa v areáli kláštora Ostrov sme položili kvety k pamätníku českých a nemeckých obyvateľov Ostrovska a všetkým, ktorí tu trpeli z národnostných, rasových, politických alebo náboženských dôvodov v dvadsiatom storočí.
      V Jáchymove v sobotu 23. mája, v záverečný deň zájazdu, sa pietna spomienka začala sv. omšou v kostole sv. Jáchyma. Po nej nasledoval akt kladenia kvetov k pamätníku pred kostolom. So svojimi prejavmi vystúpili predstavitelia verejného a politického života v ČR. Za KPVS vystúpil JUDr. Jozef Baník.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská