Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ilava – pietna spomienka, 74.výročie násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, 2. 5. 2024

      V Ilave sa 2. mája 2024 konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom pri príležitosti 74. výročia násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Začala sa sv. liturgiou vo Farskom kostole Všetkých svätých, ktorú slúžil pomocný biskup Bratislavskej eparchie vladyka Milan Lach, SJ spolu s diecéznym biskupom Žilinskej diecézy Mons. Tomášom Gališom, ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom a kňazmi Bratislavskej eparchie, Žilinskej diecézy a Ordinariátu OS a OZ SR. Na úvod privítal hostí administrátor väzenskej farnosti v Ilave mjr. Martin Šabo, CSsR a kazateľom bol F. Rábek. Spievali členovia zboru z Gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Po sv. liturgii sa prítomní presunuli k pamätným tabuliam obetí komunistického režimu pred kostolom, kde ich privítal predseda KPVS Peter Sandtner. Vence k pamätným tabuliam položili riaditeľ ÚVTOS a ÚVV Ilava plk. Radomír Janík, primátor Mesta Ilava Viktor Wiedermann, predseda Regionálnej pobočky PV-ZPKO Stanislav Porubčan a výkonná podpredsedníčka Oblastnej organizácie KPVS Anna Prokešová. Následne predniesol príhovor predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, ktorý odovzdal dekréty veteránov protikomunistického odboja in memoriam gréckokatolíckym kňazom o. Edmundovi Gulovichovi (prevzal vnuk Ladislav Behavý) a o. Júliusovi Čonkovi, ktorý zomrel na následky väzenia v Ilave (prevzal vnuk pplk. Peter Nižník, biskupský vikár ZVJS). Za ocenených sa prihovoril P. Nižník. Svedectvá detí gréckokatolíckych kňazov, väznených v Ilave, predniesli Viera Michalková (dcéra o. Jána Murína) a Gerard Zima (syn o. Andreja Zimu). Príhovor za Mesto Ilava predniesol primátor Viktor Wiedermann a pietna spomienka bola ukončená panychídou za zosnulých politických väzňov. Po skončení oficiálneho programu prítomní navštívili Mestské múzeum s jeho väzenskými exponátmi a skupina biskupov, kňazov a detí politických väzňov absolvovala prehliadku väznice. Programu sa zúčastnili aj žiaci ZŠ sv. Dominika Savia z Dubnice nad Váhom.

Peter Sandtner


Videozáznam


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská