Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ilava – pietna spomienka, 15. 7. 2017

      V Ilave sa 15. júla konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených v ilavskej väznici. Začala sa sv. liturgiou vo Farskom kostole Všetkých svätých uprostred väznice, ktorú slúžil o. Igor Cingeľ, protopresbyter a farár v Trenčíne. Po sv. liturgii podpredseda KPVS Andrej Dvorecký položil veniec k pamätným tabuliam na múre väznice a boli odovzdané medaily príslušníkom PTP Filipovi Paulechovi a Jozefovi Strašíkovi. Nasledovala prednáška historika Jerguša Sivoša o Tábore nútenej práce Ilava, ktorý bol umiestnený v areáli väznice. Po panychíde za zomrelých politických väzňov bola možnosť uctiť si relikvie bl. mučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku, navštíviť podzemie kostola a prezrieť si väzenské exponáty Mestského múzea. Popoludní účastníci navštívili Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Vďaka ústretovosti generálneho riaditeľa Považskej cementárne Antona Barcíka mohli vyjsť autobusom až na 11. etáž kameňolomu a ako dar dostali knihy o tomto mieste.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská