Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ilava - Pietna spomienka, 23. 7. 2016

      Pri príležitosti 40. výročia úmrtia blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku sa 23. júla konala v Ilave pietna spomienka na nespravodlivo väznených v ilavskej väznici. Program sa začal svätou liturgiou vo Farskom kostole Všetkých svätých uprostred väznice, ktorej hlavným slúžiteľom bol cirkevný historik o. Peter Borza z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý sa zaoberá osobnosťou V. Hopku. Na úvod všetkých privítali dekan – farár rímskokatolíckej farnosti Ilava vdp. Peter Hrenák a protopresbyter a farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín o. Igor Cingeľ. Počas sv. liturgie boli v chráme prítomné aj relikvie blahoslavených biskupov Vasiľa Hopku a Pavla Petra Gojdiča ako aj ikona V. Hopku. Po sv. liturgii nasledovala pietna spomienka pri pamätných tabuliach na múre väznice, kde položili kvety delegácie KPV ČR a KPVS. Na úvod Stanislav Pátek prečítal spomienky posledného väzenského duchovného v ilavskej väznici a politického väzňa Mons. Rudolfa Bošnáka, ktorý opísal zmenu pomerov vo väznici po nástupe komunistického režimu. Nasledovali príhovory Marie Janalíkovej za Konfederáciu politických väzňov Českej republiky z Uherského Uhradišťa a Dcer padesátych let, Patrika Dubovského za Ústav pamäti národa a Andreja Dvoreckého za KPVS. Na záver boli odovzdané ďakovné listy niekoľkých aktívnym členom KPVS. Následne prítomní navštívili podzemie kostola a väzenské exponáty Mestského múzea. Popoludní program pokračoval návštevou Zborového domu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Považskej Bystrici, kde diakon Ľubomír Marcina po modlitbe a speve žalmu predstavil dejiny Cirkevného zboru Považská Bystrica, Zborového domu a najmä život farára Petra Škodáčka, ktorý bol väznený komunistickým režimom. Na záver prítomní položili kvety k jeho pamätnej tabuli a Ľ. Marcina, ktorý bol tiež väznený komunistickým režimom a je členom KPVS, všetkých pozval na pohostenie, ktoré pripravili členky cirkevného zboru.

Peter Sandtner

 
        
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská