Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť, 17. 7. 2013, Ilava

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne usporiadali v stredu 17. júla 2013 na sviatok blaženého vieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa, spomienkovú slávnosť v Ilave. V Ilavskej väznici bol bl. biskup P.P. Gojdič väznený v rokoch 1955-1957. Tohto roku si pripomíname 125. výročie jeho narodenia a 53. výročie jeho mučeníckej smrti.
      Slávnosť začala slávením sv. liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie, spolu s ním slúžili o. Peter Sabol, kancelár a tajomník eparchu a o. Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár v Trenčíne. Svätá liturgia bola obetovaná za všetkých nespravodlivo väznených komunistickým režimom vo väznici v Ilave, medzi ktorými boli aj traja blahoslavení: okrem už spomínaného prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM (1888-1960), aj prešovský pomocný biskup Vasiľ Hopko (1904-1976) a kňaz - redemptorista Metod Dominik Trčka CSsR (1886-1959) a spolu s nimi ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.
      Rímskokatolícky farský kostol Všetkých svätých v Ilave naplnili domáci veriaci z Ilavy, členovia KPVS, ale aj pútnici z Trenčína a okolia. Duchovný otec Igor Cingeľ hneď v úvode privítal kňazov, organizátorov i všetkých prítomných. Po úvodných slovách prečítal spomienku českého kňaza Leopolda Peřicha, ktorý bol dlhší čas spoluväzňom bl. biskupa Gojdiča. Táto spomienka svedčila o tom, ako vladyka Pavol slávil tajne sv. liturgie v ilavskej väzenskej cele. Pozval všetkých prítomných k tomu, aby sa nasledujúca verejná sv. liturgia stala vďakyvzdávaním za život a svedectvo viery a lásky všetkých nespravodlivo väznených za múrmi dvojvežového barokového kostola v Ilave.
      Otec protosynkel Vladimír Skyba v homílii vyslovil rečnícku otázku: „Prečo sme tu prišli a prečo si pripomíname túto udalosť?“ Počas homílie odpovedal, že to boli biskupi, kňazi, rehoľné sestry, laici, mučeníci, ktorí položili svoj život za vieru a vydali svedectvo o tom, že zlo môže byť porazené iba láskou. V závere vyzval všetkých prítomných, aby sme sa otvorili pre lásku v rozmere kríža, ktorou Ježiš Kristus premohol Zlo.
      Po skončení sv. liturgie a pápežskej hymne sa pred kostolom konala pietna spomienka pri pamätnej tabuli, ktorú moderoval Peter Sandtner, člen Predsedníctva KPVS. Kvety k pamätnej tabuli položili predsedovia Oblastných organizácií KPVS – Andrej Dvorecký (Žilina) a Rudolf Dobiáš (Trenčín).
      Stanislav Pátek z KPVS prečítal svedectvá Františka Ondrušku, Mons. Rudolfa Bošnáka, o. Michala Fitza a Mons. Jána Hirku, ktorí boli väznení v Ilavskej väznici. Zosnulý František Ondruška z Prievidze bol spoluväzňom bl. biskupa P.P. Gojdiča a bol pri ňom v jeho posledných chvíľach (vydal svedectvo o splnení želania bl. Pavla Petra Gojdiča zomrieť na narodeniny. Táto túžba biskupa Pavla sa splnila, keďže zomiera 5 minút po polnoci 17.7.1960)
      Prejav za KPVS predniesol politický väzeň Rudolf Dobiáš, predseda Oblastnej organizácie Trenčín a šéfredaktor časopisu Naše svedectvo.
      Pietna spomienka sa ukončila slávením panychídy za všetkých nespravodlivo väznených v Ilavskej väznici.
      Prítomní po skončení panychídy navštívili ešte kryptu ilavského kostola, v ktorej sú pochovaný bratia rehole Trinitárov (trinitársky kláštor bol neskôr prebudovaný na dnešnú väznicu) a Mestské múzeum v Ilave, v ktorom sa nachádza exponáty väzenstva v Ilave.

Ružena Volovárová, Trenčín

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská