Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka, Ilava, 24. 3. 2012

      V Ilave sa dňa 24. marca 2012 konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených v ilavskej väznici v rokoch 1948 – 1989, ktorú pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska a zúčastnili sa jej aj členovia Konfederácia politických väzňov Českej republiky. Pred jej začiatkom účastníci navštívili podzemie Kostola Všetkých svätých, ktorý sa nachádza v strede väznice. Výklad o histórii stredovekého hradu, v ktorého areáli bol v 18. storočí kláštor trinitárov a ktorý je od roku 1856 väznicou, poskytol Mgr. Miroslav Toman, vedúci Oddelenia kultúry Mestského úradu v Ilave. Hlavným celebrantom svätej omše v Kostole Všetkých svätých bol JCDr. Pavol Repko, bývalý prešovský biskupský vikár Mons. Jána Hirku, ktorého spomienky na ilavskú väznicu prečítal na záver sv. omše: „V ilavskej väznici ma umiestnili na najvyššom poschodí, medzi väzňov, odsúdených na trest od desať rokov po trest smrti. Bol tam sprísnený režim. Dostával som len polovičnú dávku jedla a na vychádzku z cely ma pustili len raz do týždňa. Napriek sprísnenému režimu sa mi podarilo niekoľkých väzňov vyspovedať.“ Obetné dary priniesli bývalý väzeň Jozef Čapuška a bývalá väzenkyňa Marta Lihotská. Program pokračoval kladením vencov k pamätným tabuliam nespravodlivo väzneným v ilavskej väznici a biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Prejavy predniesli podpredseda Národnej rady SR Ing. Milan Hort a predseda KPVS Anton Srholec. So svojimi spomienkami na pobyt v ilavskej väznici sa podelili bývalí politickí väzni Ivan Pavol Schulcz (80-te roky) a Jozef Cahel (50-roky). Pietny akt uzavrel príhovorom a modlitbou evanjelický farár v. v. ThDr. Ivan Tóth. Po záverečnej pieseni Kto za pravdu horí sa účastníci presunuli do Mestského múzea, kde mali možnosť vidieť okrem iného dvere väzenskej cely, mreže, väzenský odev a najmä podrobnú maketu väznice, ktorú vyhotovili väzni v 70.tych rokoch a slúžila na vzdelávanie dozorcov. Výklad Miroslava Tomana a kultúrno-spoločenskej pracovníčky Mestského úradu Oľgy Tomášovej dopĺňali bývalí väzni.

      Po obede bola druhá časť programu v neďalekej obci Ladce, kde si účastníci pripomenuli rehoľné sestry vincentky, ktoré do roku 1950 pracovali ako dozorkyne v ženskej časti ilavskej väznice a boli prečítané spomienky s. Leonilly Kolenčíkovej, jednej z dvoch posledných žijúcich z nich. Osem sestier malo dozor nad 60 väzenkyňami, pričom nenosili zbraň a namiesto uniformy mali vždy oblečené rehoľné rúcho. V ladeckom kaštieli – bývalom ústrednom dome sestier vincentiek si s. Cherubína Sivačková zaspomínala na jeho premenu na centralizačný kláštor v auguste 1950, kedy bolo do budovy pre 100 sestier privezených až 300. Sestra Cherubína spomínala na aktívny odpor sestier pri ich vyvážaní v januári 1951, kedy sa ozbrojené zložky dostali do budovy len prostredníctvom rebríkov. Pokračovala spomienkami na tajnú formácia rehoľného dorastu, za čo bola odsúdená a uväznená. Sestra Gemma Danišová hovorila o zatknutí provinciálnej vizitátorky s. Vincencie Olšovskej a ďalších sestier v Ladcoch v roku 1951. Záverečnú adoráciu v Kostolíku sv. Valentína, ktorý je súčasťou kaštieľa, viedol františkán páter Tadeáš Král OFM.


Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner