Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Ratkovce, 28. 11. 2012

      V obci Ratkovce v okrese Hlohovec bola 1. decembra odhalená pamätná tabuľa občanom „obce Ratkovce nespravodlivo odsúdeným komunistickými súdmi poníženým svedkom viery, tým, čo v rokoch 1948 – 1989 nestratili odvahu mať vlastné presvedčenie a stáť si za ním. Pri tejto príležitosti sa vo Filiálnom kostole narodenia Panny Márie v Ratkovciach konala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol bývalý väzeň ThDr. Peter Rúčka OFM, koncelebroval don Ján Malženický SDB a zástupcovia Spoločnosti Ježišovej. Po sv. omši bola odhalená a požehnaná pamätná tabuľa pred kostolom a odzneli príhovory P. Mateja Kýšku SchP, farára farnosti Červeník, pod ktorú patria Ratkovce a Ladislava Mikuša, predsedu Oblastnej organizácie KPVS Trnava, ktorého otec, brat a tety sú uvedení na pamätnej tabuli. Na pamätnej tabuli sa nachádza 21 mien obetí komunistického režimu z Ratkoviec, medzi ktorými sú aj jezuiti P. Rudolf Mikuš /prvý provinciál jezuitov/, P. Vladimír Kleštinec, P. Benedikt Jakabovič a salezián don Jozef Paulík, odsúdený za pokus o útek za hranice, ktorého 5. výročie úmrtia uplynulo 28. novembra.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská