Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Handlová – 23. 5. 2015

      Dňa 23. mája sa konala spomienka na trestanecký tábor politických väzňov v Handlovej, kde vykonávali práce v bani. Stretnutie sa začalo svätou omšou vo Farskom kostole sv. Kataríny, ktorej hlavným celebrantom bol P. Tadeáš Král OFM a kazateľom P. Štefan Bankovič OFM. V homílii okrem iných spomenul svojho predchodcu v úrade provinciála františkánov P. Fidéla Jurčoviča, ktorý tiež ako politický väzeň pracoval v bani v Handlovej. Program pokračoval v Dome stretávania Karpatských Nemcov, kde pri vchode každého účastníka ponúkli pohárikom členovia Karpatskonemeckého spolku. Na úvod všetkých privítala jeho predsedníčka Hildegard Radovská, ktorá si sama pamätá prítomnosť politických väzňov v Handlovej v 50.tych rokoch a ukázala obraz, ktorý istej rodine namaľoval na pamiatku neznámy politický väzeň. Následne boli prečítané svedectvá politických väzňov Karola Körpera, Richarda Hlavatého, Jiřího Wernera a Fidéla Jurčoviča. Svoje spomienky na trestanecký tabor v Handlovej povedal aj prítomný politický väzeň Jaroslav Žilák, ktorého pred zavalením v bani zachránil jeho spoluväzeň Oldo Váňa. Prihovoril sa aj Milan Kašiar, ktorého otec Vendelín Kašiar v baniach v Handlovej tragicky zahynul (odsúdený bol za účasť vo vzbure veriacich na obranu kňaza v Zliechove). Na záver účastníci navštívili expozíciu dejín Karpatských Nemcov a regiónu Hauerland. Následne sa účastníci presunuli do novootvorenej expozície Slovenského banského múzea s názvom “Cesta uhlia”, kde ich sprevádzal primátor Mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba, ktorý pred zvolením za primátora pracoval v rôznych funkciách v Bani Handlová. Účastníci navštívili aj dva pamätníky – pamätník baníkom v meste a pamätník obetí banských nešťastí na cintoríne s menami baníkov, ktorí zahynuli pri práci v baniach Handlová, Nováky a Cigeľ.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská