Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

XIII. ročník Spiš Františka Javorského, 8. 6. 2013, Lieskovany

      Dňa 8. júna 2013 sa konal v obci Lieskovany XIII. ročník Spiša Františka Javorského. Program sa začal Svätou omšou, ktorú celebroval dp. Ondrej Švančara. Po sv. omši sa prítomní premiestnili pred budovu Obecného úradu v Lieskovanoch. K prítomným prehovoril starosta obce Michal Ovčiarik a predseda Správnej rady ÚPN PeaDr. Ondrej Krajňák. Básne predniesli členovia OO KPVS Spišská Nová Ves Michal Kyseľ a Anna Bajtošová. Tabuľu odhalili synovia politických väzňov Peter Szigeti a Jozef Klučár. Pamätná tabuľa je venovaná odvlečeným do Gulagov a politickým väzňom obce Lieskovany. Dp. O. Švančara tabuľu posvätil. Nasledovalo kladenie kvetov, sviečok k tabuli a pieseň Kto za pravdu horí. Rodinní príslušníci a zástupcovia KPVS sa odobrali na cintorín, kde položili kvety. Program pokračoval v kultúrnom dome prednáškami Lenky Lubuškej, PhD. O občanoch Lieskovan odvlečených do Gulagov a Občania obce Lieskovany vo vyšetrovacích zväzkoch ŠtB. Na záver bol premietnutý film ÚPN s názvom Gulagy.

ej

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská