Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spiš Františka Javorského, Hniezdne, 9. 6. 2012

      V Kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom sa v sobotu 9. 6. 2012 konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Prof. Ján Duda, koncelebrantmi boli Don Anton Srholec, vdp. Miroslav Slotka, a vdp. Ladislav Vrabel. Potom sa účastníci akcie Spiš Františka Javorského XII. ročník presunuli pred obecný úrad.
      Po privítaní a príhovore starostu Ing. Viktora Selepa, ktorý prítomných oboznámil s históriou obce, odznela báseň, ktorú zarecitoval Michal Kyseľ. Vypočuli sme si príhovor predsedu KPVS Dona Antona Srholca. Príhovor od veľvyslanca SRN Dr. Axela Hartmanna prečítala Mgr. Lucia Hönschová. Kultúrny program pokračoval básňou, ktorú recitovala Mgr. Anna Bajtošová. Tabuľu na priečelí Obecného úradu v Hniezdnom odhalili starosta obce Ing. Viktor Selep a predseda Konfederácia politických väzňov Slovenska Don Anton Srholec a posvätil Mons. Ján Duda. Slávnosť pred OÚ bola ukončená hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.
      V kinosále kultúrneho domu bol premietnutý film Ústavu pamäti národa pod názvom Gulagy a prednášku na túto tému predniesla Mgr. Lenka Lubušká, PhD.Prednášateľka pokračovala témou Obyvatelia Hniezdneho vo vyšetrovacích spisoch Štb. Na záver sme si vypočuli spomienky účastníkov. Akciu moderovala p. Magdaléna Korpeľová.

ej

 
         
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská