Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spiš Františka Javorského, 11. 6. 2011, Spišská Nová Ves

      Dňa 11. júna 2011 sa konal XI. ročník Spiš Františka Javorského v Spišskej Novej Vsi. Tento ročník bol venovaný Svedectvám detí politických väzňov. V úvode seminára odznela prednáška Lenky Lubuškej Perzekúcie občanov Československa. Avšak hlavné a veľmi zaujímavé boli samotné príspevky detí a vnúčat bývalých politických väzňov. Poodhalili nám svoje vnútro, svoje pocity a vnímanie zložitej životnej situácie. Svoje svedectvo podali Juliana Brezinská, Naďa Evansonová, Ľubomíra Gondová, Ľudmila Horváthová, Mária Jurčovičová, Mária Kačaniová, Michal Klučár, Metod Krajňák, Jarmila Morbacherová, Ľudovít Petraško, Bibiana Sedláčková, Margita Smatanová, Mária Šelepová a Elena Vrablecová. Ako posledný príspevok odznel pozdrav od českej predsedníčky občianského združenia Dcéry 50.tych rokov Ing. Zuzany Vittvarovej. Neoceniteľné boli aj vstupy moderátora seminára Rudolfa Dobiáša. V rámci svojej sebareflexie vyjadril svoj obdiv k ženám a deťom, ktoré museli žiť v nepriateľskom prostredí a každodenne znášať príkoria. Po seminári sa účastníci premiestnili do mestského cintorína, kde položili kvety a vzdali hold obetiam komunizmu.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská