Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spiš Františka Javorského, Spišská Nová Ves 26.-27. júna 2009

      Spiš Františka Javorského, IX. Ročník, sa konal 26. - 27. júna 2009 v Spišskej Novej Vsi. Organizátormi boli Konfederácia politických väzňov Slovenska, Oblastná organizácia KPVS Spišská Nová Ves, Hanns Seidel Stiftung eV. - zastúpenie v SR a Ústav pamäti národa. Seminár „PRENASLEDOVANIE CIRKVI V 80-TYCH ROKOCH 20. STOROČIA“ sa uskutočnil 26. júna 2009 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša. Prednášali: Marián Gula – Štb v 80-tych rokoch, Patrik Dubovský – Cirkev a november 1989, Juraj Dolinský – Cítila cirkev uvoľnenie pred rokom 1989? Moderátorom bol Don Anton Srholec. Premietnutý film ÚPN „Sviečková manifestácia “ a film združenia ReAnimare „Vymývanie mozgov“ zaujalo 105 prítomných divákov. Po sv. omši členovia KPVS prijali pozvanie na posedenie konané z príležitosti 80-tin Dona Antona Srholca. Druhý deň začal svätou omšou v rím.-kat. kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi a pokračoval autobusovým zájazdom s členmi KPVS k pamätným miestam protikomunistického odboja. Prvá zastávka bola v Spišskom Štvrtku, kde pred kláštorom minoritov k prítomným prehovoril Rudolf Dobiáš a po pietnej spomienke sme položili kvety k tabuli. Ďalšou zastávkou bolo mesto Poprad. Na námestí pred pamätníkom sa prítomným prihovorili sestry Bonkové (Vojtašová a Malá) a zaspomínali na udalosti v roku 1968, kedy z tanku sovietský vojak zastrelil ich brata. Pokračovali sme na cintorín vo Veľkej k pamätníku Obetiam komunizmu a uctili si tak pamiatku politických väzňov.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská