Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dunajská Streda – spomienka, 22. 2. 2018

      Členovia KPVS si 22. februára v Dunajskej Strede pripomenuli 70. výročie nástupu komunistického režimu pietnou spomienkou na jeho obete. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval slovenský kaplán vdp. Ladislav Mišura, ktorý predniesol homíliu v slovenskom jazyku a homíliu v maďarskom jazyku predniesol miestny dekan-farár Mons. Ladislav Szákal. Po sv. omši sa prítomní presunuli pred Pamätník obetí diktatúr, ku ktorému položil veniec za KPVS Dionýz Kurča. V maďarskom jazyku sa prihovoril bývalý politický väzeň František Vaczula. Po modlitbe kaplána L. Mišuru nasledovalo spomienkové stretnutie v zasadacej miestnosti Mestského úradu. Na úvod sa prihovoril primátor Mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos a boli odovzdané medaily Metodějovi Vrbovi a Ondrejovi Pódovi. Nasledovali svedectvá bývalých príslušníkov PTP z okresu Dunajská Streda: Františka Vaczulu zo Štvrtku na Ostrove, Júliusa Lelkesa z Orechovej Potône, Metoděja Vrbu z Veľkého Blahova a Ondreja Pódu z Dunajskej Stredy. Po skončení programu účastníci navštívili bývalého príslušníka PTP Vojtecha Bugára z Dunajskej Stredy, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť programu a bola mu odovzdaná medaila. Zároveň sa po 65 rokoch stretol s Františkom Vaczulom, s ktorým boli v jednej rote.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská