Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dolný Ohaj, 30. 1. 2016

      Dňa 30. 1. 2016 sa členovia KPVS zúčastnili zájazdu do Kostolného Seku, Pozby, Podhájskej a Dolného Ohaja. V Šuranoch - Kostolnom Seku sa zastavili pri hrobe biskupa Dominika Tótha pod vežou Kostola Božieho milosrdenstva. Po modlitbe za zosnulého bol odovzdaný ďakovný list za dlhoročnú činnosť v KPVS bývalému predsedovi OO KPVS Trnava Jaroslavovi Kašlíkovi, ktorý sa po niekoľkých rokoch opäť ukázal medzi členmi. Ďalšie zastavenie bolo na pútnickom mieste Studnička v Pozbe, kde účastníkov privítal farár v Beši Ioan Gondec a spolu so svojimi farníkmi predstavili pútnické miesto a jeho dejiny. Po prehliadke Studničky a nabratí si vody nasledovalo kúpanie sa v Termálnom kúpalisku Podhájska. Posledná zastávka bola v Dolnom Oháji, kde bývalý farár Pavel Flajžík predstavil Kaplnku blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej a spolu s bývalými starostom a farníkmi priblížili priebeh jej stavby v roku 2003 a zaujímavé detaily jej zariadenia: mreže zo ženskej väznice v Rimavskej Sobote, ktorými je prekrytý obraz sr. Zdenky, kovový kosák a kladivo, relikvie sr. Zdenky atď. Vrcholom programu bola svätá omša vo Farskom kostole Svätej rodiny, ktorej hlavným celebrantom Pavel Flajžík, koncelebroval miestny farár Roman Gallas a Šebastián Košút, ktorý žije na odpočinku v Dolnom Ohaji. Na záver priblížil svoje životné osudy, keď počas pôsobenia v Poľsku organizoval prenášanie náboženskej literatúry cez poľsko-československé hranice, za čo bol väznený a neskôr sa mu podarilo emigrovať do Talianska.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská