Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienka na 65.výročie súdneho procesu, 22. 11. 2017

      V kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej si 22. novembra členovia KPVS spolu s bratmi dominikánmi a sestrami dominikánkami pripomenuli 65. výročie verejného súdneho procesu v Dolnom Kubíne, v ktorom bol odsúdený na doživotie za vyspovedanie členov Bielej légie kňaz-dominikán P. Akvinas Juraj Gabura OP. V tom čase sa ukrýval u rodiny Kováčovej v Dlhej nad Oravou, ktorej členovia boli tiež odsúdení. Páter Akvinas má súčasnosti takmer 103 rokov (narodený 17. januára 1915) a od začiatku novembra žije na odpočinku u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebrovali dominikáni P. Dominik Letz, P. Pius Majerovič, P. Lukáš Žilák, P. Pavol Kytka a P. Akvinas Gabura. Po sv. omši bola P. Akvinasovi odovzdaná medaila a väzenská čiapka. Napokon bol premietnutý film Akvinas a prítomným sa krátko prihovoril aj sám P. Akvinas a udelil im svoje kňazské požehnanie. Po skončení programu členovia KPVS navštívili Farský kostol Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej, ktorý je pútnickým miestom kvôli Madone Žitného ostrova. O jeho histórii porozprávala členka KPVS Eva Vozárová z Dunajskej Lužnej, vdova po historikovi Jozefovi Vozárovi, ktorý spracoval dejiny farnosti v Dunajskej Lužnej.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská