Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dlhé Klčovo – odhalenie pamätnej tabule, 27. 6. 2020

      Obec Dlhé Klčovo a Konfederácia politických väzňov Slovenska v sobotu 27. júna na stene Kostola Najsvätejšej Trojice v Dlhom Klčove odhalili pamätnú tabuľu významným rodákom, kňazom - redemptoristom P. RNDr. Jánovi Janokovi st. (1913-1986) a P. MUDr. Jánovi Janokovi ml. (1929-2019) Program sa začal svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol emeritný arcibiskup J. E. Mons. Alojz Tkáč, ktorý si v homílii zaspomínal na spoločné pôsobenie s P. Janokom v Košiciach. V jej závere sa prihovoril miestny farár Marek Džurbala. Po sv. omši všetkých v obci privítala starostka Ľubica Zubková a následne boli prečítané životopisy oboch pátrov Janokovcov. Pamätnú tabuľu odhalil J. Em. Mons. Dominik kardinál Duka OP, pražský arcibiskup. Príhovory predniesli provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václav Hypius CSsR, predseda KPVS Peter Sandtner a D. Duka. Prítomní boli aj protoihumen michalovskej viceprovincie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa o. Metod Lukačik, biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba, otcovia redemptoristi, kňazi - miestni rodáci, rodina Janoková, členovia KPVS a ďalší hostia. Na následnom pohostení v kultúrnom dome starostka Ľ. Zubková zablahoželala D. Dukovi k 50. výročiu kňazstva.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner