Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dolný Kubín, 14. 4. 2012

      V kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne sa svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol J. E. Mons. Andrej Imrich a spolucelebrantmi levočský dekan František Dlugoš a dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík započala slávnosť odhalenia pamätnej tabule pápežskému prelátovi Mons. Viktorovi Trstenskému. Po sv. omši sa zúčastnení premiestnili pred rímskokatolícku faru a započúvali do hymnických piesní mládežníckeho spevokolu. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov a za Konfederáciu politických väzňov Slovenska František Kľuska. Po príhovoroch pamätnú tabuľu odhalili František Kľuska s Viliamom Albínom Maretom a posvätil ju Mons. Andrej Imrich.
      Seminár v kine Choč započal príhovorom europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika. Odzneli prednášky Františka Trstenského Viktor Trstenský ako kňaz, Františka Kľusku Viktor Trstenský ako pedagóg, Františka Dlugoša Publikačná činnosť Viktora Trstenského, Patrika Dubovského Martýrium Viktora Trstenského. Na záver bol premietnutý film Nemohol som mlčať.

 
    
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská