Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Batizovce – odhalenie pamätnej tabule, 25. 7. 2021

      Dňa 25. júla 2021 sa v obci Batizovce uskutočnila spomienka a odhalenie pamätnej tabule, na násilnú likvidáciu reholí, ktorá sa dotkla internácie rehoľných sestier Rímskej únie rádu sv. Uršule z kláštora v  Batizovciach. Podujatie zorganizovali Konfederácia politických väzňov Slovenska a Rímskokatolícky farský úrad, farnosť Batizovce v rámci XXI. ročníka Spiša Františka Javorského.
      Spomienka začala sv. omšou v kostole Všetkých svätých. Homíliu predniesol dp. Pavol Vaňovský, koncelebrantom bol dp. Anton Horník. Počas sv. omše zazneli prosby za obete politických represálií počas komunistického režimu, ktoré prečítali Anna Janikovská a Marta Vojtášová. Po svätej omši nasledovala prednáška Mgr. Františka Neupauera, PhD. z Ústavu pamäti národa. Prítomným priblížil represálie komunistického režimu s prihliadnutím na likvidáciu reholí a dôrazom na osudy rehoľníčok Rímskej únie rádu rádu sv. Uršule. Práve táto komunita patrila k piatim najpočetnejším ženským reholiam na Slovensku a v Batizovciach bol noviciát pre 36 noviciek. Uršulínky boli odtiaľ násilne internované koncom augusta 1950. Po prednáške nasledovalo osobné svedectvo sestry Svorady Salvovej, ktorá si zaspomínala na roky svojho noviciátu v Batizovciach. Spomienky pani Račekovej na Akciu R a život s Uršulínkami prečítala pani Mária Krajňáková: „Každý deň sme sa chodievali k sestričkám modliť za ukončenie vojny a boli sme pozývané na slávnosti ich prvých obliečok.“ Na záver pani Eva Javorská pripomenula všetky zločiny komunistického režimu vrátane počtov obetí a postihnutých.
      Následne bola na budove fary odhalená pamätná tabuľa, ktorú odhalili sr. Svorada Salvová a politická väzenkyňa Ľudmila Sanitriková. Tabuľu posvätil dp. Vaňovský. Kvety k pamätnej tabuli položila vnučka politického väzňa Eva Pacáková. K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril starosta obce Batizovce pán JUDr. Gabriel Bodnár a zástupkyňa Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami pani Mgr. Anna Nemcová, ktorý je umiestnený v bývalom kláštore Uršulínok v Batizovciach.
      Program pokračoval prehliadkou kláštora za aktívnej účasti Mgr. Anny Nemcovej. V spoločenskej miestosti manželka politického väzňa, Anna Bajtošová predniesla slávnostnú báseň a svoje zážitky z Batizoviec prítomným porozprával MUDr. Štefan Grenda. Okrem veriacich z farnosti Batizovce a blízkeho okolia sa podujatia zúčastnila početná skupina členov Konfederácie politických väzňov Slovenska a zástupcovia Ústavu pamäti národa. Napriek tomu, že nás do obce Batizovce priviedli smutné udalosti celé stretnutie sa nieslo v srdečnom a priateľskom duchu.

František Neupauer a Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská