Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Budmerice – spomienka, 29. 8. 2018

      V Budmericiach si KPVS 29. augusta pripomenula 68. výročie Akcie Rehoľníčky – násilného vyvezenia rehoľných sestier z kláštorov v roku 1950. Sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža boli totiž vyvezené z Podunajských Biskupíc na majer Nový Dvor – Havkáč v Budmericiach, kde pracovali v poľnohospodárstve. Pri tejto príležitosti celebroval svätú omšu vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža dr. Peter Rúčka. Po svätej omši sestry sv. Kríža z Trnavy, z Cerovej a z Bratislavy priblížili prítomným pobyt a prácu svojich spolusestier na Havkáči. Zároveň zaznela aj jeho z tzv. Piesní vyhnancov, ktoré sestry na Havkáči zložili. Okrem originálu týchto piesní sestry priniesli aj dobové fotografie z Havkáča. Na záver si na sestry sv. Kríža zaspomínali niekoľkí obyvatelia Budmeríc. Po skončení programu prítomní navštívili samotný majer Havkáč – miesto, kde boli sestry ubytované a kde pracovali.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská