Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Badín – zrušenie kňazského seminára, 5. 10. 2016

      Konfederácia politických väzňov Slovenska si 5. októbra v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pripomenula 66. výročie zrušenia kňazských seminárov komunistickým režimom a povolania bohoslovcov do PTP. Program sa začal svätou omšou v Seminárnom kostole sv. Františka Xaverského, ktorú celebrovali rektor Ján Vígľaš, prefekt Jozef Repko, špirituál Peter Jandura, bohoslovec z roku 1950 Vincent Dorník a dekan v Partizánskom Vladimír Farkaš, ktorého otec Koloman Farkaš bol v roku 1950 bohoslovcom. Nasledovali svedectvá seminaristov z roku 1950: Juraja Šimka a Vincenta Čellára z kňazského seminára v Banskej Bystrici, Vincenta Dorníka a Františka Kľusku z kňazského seminára v Spišskej Kapitule a Jozefa Talajku z kňazského seminára v Bratislave. Okrem predstavených boli prítomní aj bohoslovci z kňazského seminára. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom a prehliadkou pamätnej izby Jána Pavla II., ktorý bol v nej ubytovaný v roku 2003.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská