Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pochod slobody a stretnutie politických väzňov s mládežou, Bratislava, 22.10.2011

      Už siedmy raz sa na sútoku riek Dunaja a Moravy konal Pochod slobody a stretnutie politických väzňov s mládežou pri pamätníku Brána slobody, ktorý 17. novembra 2005 postavila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku sa konal 22. októbra 2011 za účasti vojenskej hudby a čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Prítomní boli: generálmajor Ing. Martin Babiak, veliteľ Vzdušných síl OS SR v mene Ministra obrany SR, Ing. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Martin Berta, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja, PhDr. Jakub Karfík, veľvyslanec Českej republiky v Bratislave a Dr. Josef Markus Wuketich, veľvyslanec Rakúskej republiky v Bratislave. Príhovor za KPVS predniesol jej predseda Anton Srholec, dr. h. c., ktorý okrem iného upozornil na takzvanú únavu z demokracie: "To je ale v rozpore s hodnotami, za ktoré desiatky tisíc ľudí položili svoje životy pri úteku z totality do slobodného sveta."
      Ďalšou časťou boli príhovory a modlitby duchovných Evanjelickej cirkvi a. v. a Rímskokatolíckej cirkvi, ktorými boli Ing. Mgr. Jaroslav Balocký, plk. v. v., riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR a pápežský kaplán a bývalý politický väzeň Mons. Ľudovít Baláži. O svojich spomienkach na útek do zahraničia za kňazstvom hovoril saleziánsky kňaz don PhDr. Štefan Šilhár SDB. Prechod tejto skupiny saleziánskych klerikov cez hranice aj cez sovietsku okupačnú zónu boli úspešný a Š. Šilhár reprezentoval rodné Slovensko ako vysokoškolský pedagóg a dlhoročný sprievodca pútnikov v Ríme. Na záver pietneho aktu bývalý politický väzeň Ivan Pavol Schulcz položil kvety k pamätníku železnej opony, ktorý 23. októbra 2008 odhalila anglická kráľovná Alžbeta II.
      Nasledoval Pochod slobody popri štátnej hranici na rieke Morave so zastavením pri zvyšku železnej opony, kde si na prechod cez hranice zaspomínal Ivan Pavol Schulcz. Kvety k železnej opone položila Jaroslava Kokavcová, vnučka politického väzňa Karola Noskoviča, ktorý sa účastníkom pred rokom prihovoril práve na tomto mieste. Podujatie sa zakončilo obedom v Devínskej Novej Vsi a člen KPVS – františkán z Nových Zámkov páter Tadeáš Mikuláš Kráľ OFM vybavil pre záujemcov aj prehliadku Farského kostola Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi.
      Podujatia sa okrem mladších členov KPVS zúčastnili aj žiaci viacerých škôl, preto je nádej, že budúce generácie, ktoré totalitný režim nezažili, nezabudnú na množstvo ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse o útek za slobodou.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská