Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava 25. marca 2008

      Členovia KPVS sa 25. marca 2008 zúčastnili na oslave dvadsiateho výročia sviečkovej manifestácie. Po dvadsiatich rokoch to bolo nádherné slávnostné stretnutie členov KPVS. Slávnostnú sv. omšu v Dóme sv. Martina celebroval J.E. František Tondra, jedným z koncelebrantov bol predseda KPVS don Anton Srholec. Boli sme aj medzi stovkami účastníkov pri novo odhalenom pamätníku tejto historicky dôležitej udalosti pred kostolom Notre Dame na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Podujatie pri príležitosti spomienky na 20. výročie „sviečkovej" manifestácie za občianske a náboženské slobody 25. marca 1988 pripravila Nadácia Konráda Adenauera v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, Ústavom pamäti národa a kinom Mladosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská