Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - Valné zhromaždenie Konfederácie politických väzňov Slovenska 1. marca 2008

      Valné zhromaždenie bolo zvolané na 1. marca do budovy Doprastavu na Košickej ul.52 v Bratislave. Predsedníctvo, aj Rada predsedov 15. januára t.r. schválili kľúč pre účasť delegátov, a síce na každých dvanásť členov jeden delegát. Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 97% delegátov.
      Správu o činnosti KPVS predniesol jej predseda Karol Noskovič. Referoval podrobne o aktivitách predsedníctva o najvýznamnejších podujatiach (Jáchymov, Leopoldov, Spišská Nová Ves) významných seminároch a odhalených pomníkoch a pamätných tabuliach. Poďakoval sa členom odstupujúceho predsedníctva za spoluprácu a v závere hodnotil uplynulé obdobie, vzhľadom na výsledky, ako úspešné.
      So správou revíznej komisie oboznámila plénum ústredná tajomníčka KPVS Matilda Müllerová.
      MUDr. Alica Vallkyová vyhlásila výsledky volieb predsedníctva KPVS na nasledujúce volebné obdobie. Blahoželala novozvolenému predsedovi Donovi Antonovi Srholcovi k zvoleniu za predsedu.
      Po voľbe predniesol svoj programový prejav predseda KPVS Don A. Srholec.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
   
 

 


 

Foto © Eva Javorská