Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Besedy - Bratislava, Trnava, Cífer, 16. 11. 2011

      V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu 16. novembra sa členovia KPVS zo Západného Slovenska zúčastnili troch besied. Je potešujúce, že je záujem o odkaz bývalých politických väzňov a že sú pozývaní na besedy.
      Dopoludnia sa konala beseda na Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave za účasti asi 200 študentov a pedagógov Gymnázia Tomašíkova, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, SUŠ scénického výtvarníctva a SOŠ dopravnej na Sklenárovej ulici a Obchodnej akadémie na Nevädzovej. Besedu zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj, v ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti sú uvedené školy. Na úvod bol premietnutý film o 17. novembri 1989 a nasledovala diskusia s hosťami. Prítomní boli predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, starosta Mestskej časti Ružinov Dušan Pekár, poslanci BSK Magdaléna Vášaryová, Anna Zemanová, Branislav Záhradník a Slavomír Drozd. KPVS zastupoval predseda Mestskej organizácie Bratislava Peter Sandtner a bývalí politickí väzni Ivan Pavol Schulcz, Jozef Tóth a Štefan Šilhár. O diskusiu bol veľký záujem zo strany študentov, ktorí sa narodili až po roku 1989, i keď je pochopiteľné, že majú problém pochopiť režim, ktorý nezažili a majú o ňom svoje predstavy. Bratislavský samosprávny kraj si uctil politických väznov kvetom a malým darčekom.
      Popoludňajšia beseda bola na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na pozvanie filmového klubu Watch&Think. S vysokoškolskými študentmi v preplnenej sále diskutovali okrem zástupcov Ústavu pamäti národa aj predseda Oblastnej organizácie KPVS Trnava Ladislav Mikuš, predseda Mestskej organizácie KPVS Bratislava Peter Sandtner a bývalí politickí väzni Jozef Čapuška, Jaroslav Žilák a Ivan Pavol Schulcz, ktorí rozpovedali osobné svedectvo o uväznení. Aj v Trnave sa táto téma stretla so záujmom u študentov, ktorí sa zapájali do diskusie a kládli hosťom otázky. Súčasťou besedy bolo premietanie filmu o Karolovi Noskovičovi.
      Večer sa vo veľkej sále domu kultúry v Cíferi konalo premietanie filmu Pilátova amnestia o Akcii Rehoľníčky. Po skončení filmu sa so svojimi svedectvami o vyvezení z kláštorov a nemocníc, prenasledovaní, šikanovaní a nútených prácach v poľnohospodárstve a v textilných továrňach podelili rehoľné sestry uršulínky sr. Natália Vráblová a sr. Agnesa Štefancová, dcéry sv. Františka sr. Donáta Bakošová a sr. Valtrudis Maslížová a vincentka sr. Olympia Augustínová. Hovorili bez nenávisti a zatrpknutosti voči tým, ktorí im ubližovali. Rehoľné sestry pozdravili starosta obce Cífer Maroš Sagan a farár Jozef Schwarz. S príhovormi vystúpili aj ďalší hostia František Mikloško, Jozef Mikloško a Peter Sandtner za KPVS. Stretnutiu predchádzala svätá omša vo Farskom kostole sv. Michala v Cíferi, ktorá bola obetovaná za Imricha a Magdalénu Morvayových z Cífera, odsúdených a uväznených ako roľníkov-kulakov, rodičov členky KPVS Magdalény Daňovej. Členovia KPVS sa stretnutia zúčastnili na pozvanie Miestneho klubu KDH, Miestneho klubu SDKÚ-DS ako aj Obecného úradu Cífer.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner