Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Belušské Slatiny – Spomienka na 67. výročie Akcie Rehoľníčky, 30. 8. 2017

      V dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Belušských Slatinách si 30. augusta 2017 Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula 67. výročie Akcie Rehoľníčky – násilného vyvezenia rehoľných sestier z kláštorov na konci augusta 1950. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval Ladislav Vrábel, rodák z blízkych Ladiec, kde mali sestry vincentky provinciálny dom. Na záver sa prihovoril duchovný sestier Ján Kamenský. Program pokračoval pri pamätnej tabuli pri vchode, ku ktorej v mene KPVS položili kvety Žofia Moresová a Lýdia Michelová. Svedectvo predniesla sestra Notburga Galbavá, ktorá bola presne pred 62 rokmi vyvezená z nemocnice v Martine do Belušských Slatín, kde bol zriadený centralizačný kláštor. Následne v prednese Ladislava Mikuša odzneli básne zosnulej sestry Eleny Tencerovej, v ktorých vo vyhnanstve spomína na Ladce. Účastníci navštívili aj hroby sestier vincentiek v Ladcoch, kde sú pochované aj sestry, ktoré boli väznené a boli členkami KPVS a nový Farský kostol Božieho milosrdenstva. Popoludní navštívili 98ročného kanonika Cyrila Šujaka v Dolnej Marikovej, ktorý je členom KPVS a odovzdali mu medailu za utrpenie spôsobené komunistickým režimom.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská