Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Rozbúrené Búry proti štátnej moci - Borský Mikuláš 12.7.2009

      Dramatické udalosti, ktoré sa odohrali pred 60-timi rokmi si pripomenuli občania obce v Borskom Mikuláši dňa 12. 7. 2009 slávnostnou svätou omšou a pietnou spomienkou.
      V úvode sv. omše predniesol báseň Jozef Šimonovič. Históriu udalosti prítomným prerozprával Peter Gerhart, ktorý z archívnych prameňov a spomienok účastníkov zrekonštruoval priebeh udalosti z leta 1949. Pripomenul osud umučenej Hedvigy Rozborovej, ktorá na následky krutého výsluchu strážená v štátnej nemocnici v Bratislave 6. januára 1950 umrela.
      Otec farnosti Teodor Kamody privítal generálneho vikára bratislavskej arcidiecézy Jána Formánka, Dona Macáka, Jána Čarnogurského s manželkou, Františka Mikloška s manželkou, členov Konfederácie politických väzňov Slovenska a všetkých prítomných. Svätá omša sa niesla v slávnostnej atmosfére podporená účasťou občanov obce.
      Otec Teodor v závere sv. omše prečítal pozdrav predsedu KPVS Dona Srholca. Svoje zážitky z obdobia 50-tých rokov prítomným priblížil Don Macák.
      Zo sv. omše bol zaslaný pozdravný list svätému otcovi Benediktovi XVI.
      Slávnosť ukončili delegáti obce položením kvetov k pamätnej tabuli, ktorá sa nachádza pri kostole v Borskom Mikuláši.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská