Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Blatné, odhalenie pamätníka, 27. 9. 2015

      Obec Blatné, Farnosť Blatné a Konfederácia politických väzňov Slovenska v nedeľu 27. septembra slávnostne odhalili pamätník obetiam komunistického režimu z obce Blatné. Samotnému odhaleniu predchádzala svätá omša za obete komunizmu vo Farskom kostole sv. Vojtecha, ktorú celebroval miestny farár – dekan Mons. Jozef Slamka. Obetné dary v krojoch priniesli príbuzní miestnych politických väzňov. Po sv. omši sa prítomní procesii presunuli na miestny cintorín, kde bol odhalený pamätník. Odhalil ho starosta Obce Blatné Rastislav Pero a Štefan Matejčik, ktorého otec Vendelín Matejčík bol väznený ako roľník. Kvety k pamätníku kládli delegácie Ústavu pamäti národa, Obce Nová Dedina, Obce Blatné, KPVS a Oblastnej organizácie KPVS Senec. V mene KPVS položil veniec Viliam Záhora z Oravy, ktorý pracoval v baniach v PTP spolu s miestnym rodákom Mons. Jánom Plankom. Následne Mons. Jozef Slamka pamätník požehnal za zvukov fanfár dychovej hudby Šarfianka. Na úvod sa prihovoril starosta Obce Blatné Rastislav Pero, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí sa o pamätník zaslúžili a nasledovali svedectvá. Hlavné svedectvo o prenasledovaní živnostníkov, roľníkov, o skupine Biela légia, ale aj o svojom bratovi Mons. Jánovi Plankovi predniesol Eduard Plank. O prenasledovaných veriacich hovoril Stanislav Nezhoda a o prenasledovaných roľníkoch – kulakoch, ktorých vyviezli mimo Blatného a nedovolili ich v rodnej obci ani pochovať, hovorila Mária Szabová. Na záver sa prihovorili predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák, starosta Novej Dediny Mgr. Pavol Novák a Mgr. Ľubica Halabuková, riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Pavla v Novej Dedine, ktorú založil Mons. Ján Plank. Pamätník je venovaný všetkým občanom obce Blatné, ktorí boli nespravodlivo väznení a prenasledovaní komunistickým režimom, osobitne veriacim, roľníkom a živnostníkom, ako aj odbojovej skupine Biela légia, ktorá vznikla na ich obranu.

Peter Sandtner

 
        
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská