Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bardejov, odhalenie pamätnej tabule 30. 9. 2015

      Obetiam komunistického režimu z okresu Bardejov bola 30. septembra 2015 odhalená pamätná tabuľa na budove kláštora františkánov v Bardejove. Slávnosť sa začala sv. omšou vo Františkánskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorej hlavným celebrantom bol františkánsky kňaz P. Tadeáš Mikuláš Král OFM. Formulár sv. omše bol už z blížiaceho sa sviatku sv. Františka z Assisi. Na záver sa prítomným prihovoril dekan-farár v Bardejove Mons. Pavol Marton. Po sv. omši bývalí politickí väzni Stephen David Ivan a Jozef Bobalik odhalili pamätnú tabuľu. Kvety k nej položili predstaviteľky OO KPVS Bardejov Beáta Ivanová a Anna Mihaľová a požehnal ju páter Tadeáš Král. Liturgické čítanie prečítal dominikán P. Hilár Jozef Štefurik OP, syn bývalej väzenkyne Márie Štefurikovej zo Zborova. Nasledovali svedectvá Jozefa Bobalika z Lukova, ktorý prežil 7 rokov v gulagoch v Sovietskom zväze a Otílie Tressovej z Bardejova, dcéry väzneného gréckokatolíckeho kňaza o. Mikuláša Vladimíra. Predsedníčka OO KPVS Bardejov Beáta Ivanová prečítala pozdravný list, ktorý zaslal spoluväzeň jej otca Karola Mihaľa z Jáchymova a predseda KPVS don Anton Srholec SDB a napokon sa prihovoril podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník. Na záver miestni gréckokatolícki kapláni o. Radko Blichár a o. Martin Krišš odslúžili panychídu za všetkých zosnulých politických väzňov a ich rodinných príslušníkov.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská