Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pochod slobody Bratislava-Devín do Devínskej Novej Vsi

      Mimoriadne pekný, slnečný deň nás zjednotil 15. 11. 2008 pri Bráne slobody pod Devínom, aby sme si pripomenuli 17. november a daň, ktorú stovky ľudí pri pokuse utiecť na slobodu zaplatili životom.
      Pripomenuli sme si tých 400 mužov a žien, zastrelených na hraniciach počas komunistického teroru, pomodlili sme sa, zaspievali a viac ako stovka členov KPVS absolvovala pochod pozdĺž hranice do Devínskej Novej Vsi.
      Pridali sa k nám naši priatelia a turisti, ktorých tu nájdete po celý rok. Dokonca aj dve turistky z Anglicka. Starý keltský hrad videli iba z diaľky, ale šľachetných a priateľských ľudí spoznali z očí do očí a stokrát opakovali slovo wonderful. Dostali knihu o Jáchymove a boli pyšné, keď sa dozvedeli, že podobné svedectvo utrpenia nášho národa má len ich Kráľovná a ony. Krátky seminár, na ktorom nám člen Ferko Granec opísal situáciu v pohraničí, keď komunistický režim prísne strážil hranicu a celé široké pásmo, len aby sa svet nič nedozvedel o „raji", ktorý u nás budovali.
      Najstarším účastníkom pochodu bol náš člen, 90 ročný brat Šefčík, so svojimi dcérami, aj naša 90 ročná členka, sestra Šestáková. Najmladšou účastníčkou Pochodu Slobody bola 15-ročná vnučka nášho bývalého predsedu Karola Noskoviča, ktorý toto slávne podujatie každoročne organizuje. Dôstojný priebeh oslavy, hojná účasť, dobrá nálada a kultúra našich prejavov svedčia o tom, že KPVS je organizácia aktívna, živá a slobodná.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská