Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, 24. 4. 2010, Báč

      V sobotu 24. apríla 2010 bola v bývalom františkánskom kláštore v Báči pri Šamoríne odhalená pamätná tabuľa rehoľníkom, rehoľníčkam, kňazom a biskupom, ktorí boli od apríla 1950 v tomto kláštore väznení, osobitne blahoslaveným Pavlovi Gojdičovi, Vasiľovi Hopkovi a Metodovi Trčkovi. Okrem významných rímskokatolíckych kňazov – kanonik, profesorov, provinciálov a predstavených boli po Prešovskom sobore (28. 4. 1950) do Báču prevezení najvyšší predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí odmietli prestúpiť na pravoslávie. Veľká časť z nich tu čakala na súdny proces, alebo sem boli prevezení rovno z väzenia. Slávnosť sa začala gréckokatolíckou archijerejskou svätou liturgiou vo Farskom kostole sv. Antona, ktorej hlavným slúžiteľom bol bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák, ktorého strýko, prešovský generálny vikár biskupa Gojdiča o. Mikuláš Rusnák, v Báči zomrel. Po 60 rokoch sa teda opäť v tomto chráme slávila sv. liturgia, ako za čias, keď ju slúžil blahoslavený P. Gojdič. S vladykom Petrom koncelebroval jeho kancelár o. Peter Sabol, farár v Nitre o. Martin Pavuk a 96ročný kňaz o. Ján Škoviera, ktorý bol v blízkom vzťahu s P. Gojdičom. Sv. liturgiu sprevádzal chrámový zbor Chrysostomos z Bratislavy. Po jej skončení vladyka Peter požehnal pamätnú tabuľu väzneným v Báči, ktorú dala vyhotoviť Konfederácia politických väzňov Slovenska. Spolu s vladykom ju odhalil predseda KPVS - Mestskej organizácie Bratislava Peter Sandtner. Nasledovali spomienky dvoch svedkov, ktorí boli v Báči internovaní pred 60 rokmi – vtedajší klerik kongregácie tešiteľov Emil Toma a dcéra kresťanskej lásky sestra Olympia Augustínová, ktorá so slzami v očiach spomínala na neľudský prístup štátneho zmocnenca J. Kardoša, ale aj na jeho obrátenie a odprosenie, ktoré mu rehoľné sestry vymodlili. Na záver sa prihovoril obyvateľ Báču, ktorý mal tú česť pred 60 rokmi miništrovať blahoslavenému biskupovi P. Gojdičovi a bol osobným priateľom jeho brata o. Štefana Gojdiča, ktorý bol v Báči internovaný aj so svojou rodinou. Prítomnosť všetkých troch gréckokatolíckých blahoslavených v Báči pripomínajú okrem pamätnej tabule aj ich portréty v životnej veľkosti a informačné tabule o dejinách tohto pútnického miesta maďarských veriacich.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská