Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Banská Bystrica – 10. výročie odhalenia pamätníka príslušníkov PTP, 28. 8. 2023

      KPVS si 28. 8. pripomenula 10. výročie odhalenia pamätníka príslušníkov PTP pri Farskom kostole sv. Michala Archanjela na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici, ktoré stavali príslušníci PTP. Za asistencie Čestnej stráže a Vojenskej hudby OS SR vence k pamätníku položili minister obrany SR Martin Sklenár, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Beljak, predsedníčka RO PV-ZPKO Banská Bystrica Helena Halková a predsedníčka OO KPVS Banská Bystrica Mária Gondová. Pri tejto príležitosti minister obrany SR Martin Sklenár odovzdal Pamätné medaily ministra obrany SR III. stupňa bývalým príslušníkom PTP z Banskobystrického kraja: žijúcemu Michalovi Žigovi a in memoriam Júliusovi Červenákovi (prevzala vdova Irma Červenáková), Jánovi Pivarčekovi (prevzala vdova Anna Pivarčeková), Alexandrovi Csingerovi (za neprítomnú vdovu Barboru prevzal syn Alexander Csinger), Františkovi Švidraňovi (prevzala vdova Milada Švidraňová), Mikulášovi Kamenskému (prevzala vdova Anna Kamenská), Václavovi Pospíšilovi (prevzala vdova Elena Pospíšilová) a Eugenovi Karczubovi (prevzala vdova Irma Karczubová). Neprítomnému Radislavovi Wagnerovi bude odovzdaná dodatočne. Následne predniesol príhovor minister M. Sklenár a za odovzdanie medailí sa mu poďakovali Michal Žigo (za príslušníkov PTP) a Irma Červenáková (za vdovy). Napokon sa prihovoril gréckokatolícky farár v Telgárte a vnuk príslušníka PTP o. Michal Janočko, ktorý zároveň predniesol modlitby za zosnulých i živých príslušníkov PTP. Na záver odznela hymnická pieseň.

Peter Sandtner


Fotografie (autor Martin Petrík)


Videozáznam