Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Banská Bystrica - spomienkové stretnutie, 7. 5. 2016

      66. výročie Akcie Kláštory 2 si Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula 7. mája v Banskej Bystrici, odkiaľ boli v noci z 3. na 4. mája 1950 vyvezení vincentíni z Apoštolskej školy. Viacerí z nich neskôr utiekli z internácie, skrývali sa u rôznych ľudí a duchovne viedli bohoslovcov, ktorí aj po zrušení kláštorov pokračovali v štúdiu teológie a rehoľnom živote, za čo boli neskôr odsúdení na vysoké tresty. Program sa začal svätou omšou v Kostole sv. Alžbety, ktorú celebroval superior Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Banskej Bystrici P. František Honíšek CM. Prítomný bol aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli na budove bývalého misijného domu. Kvety k nej položili podpredsedníčka Oblastnej organizácie KPVS Banská Bystrica Mária Gondová a predsedníčka Regionálnej organizácie PV-ZPKO Banská Bystrica Helena Halková. Svedectvo o vyvezení z Apoštolskej školy, pôsobení v ilegalite a o väzení predniesol Vladimír Slávik. Tieto miesta navštívil prvýkrát po 66 rokoch a po 66 rokoch sa tu stretol s vtedajším študentom Jaroslavom Homolom, s ktorým boli zhodou okolností v spoločnej izbe v osudnú noc. Prítomné boli aj Gizela Búryová a Anna Vargová, ktorých rodičia boli odsúdení za skrývanie vincentínov. Po odovzdaní vyznamenaní KPVS program pokračoval desiatkom sv. ruženca pri lurdskej jaskyni, z ktorej síce zmizla socha Panny Márie, ale prečkala ťažké časy. Predmodlievali sa bývalé väzenkyne Františka Muziková a Marta Lihotská. Program vyvrcholil prehliadkou bývalého misijného domu s výkladom P. Františka Honíška a posledných žijúcich svedkov Vladimíra Slávika a Jaroslava Homolu. Na záver účastníci navštívili pamätník príslušníkov PTP, ktorí stavali sídlisko Fončorda pri Kostole sv. Michala Archanjela. Privítal ich miestny farár vdp. Peter Staroštík, ktorý povedal, že pri pamätníku sa stále zastavujú ľudia, kladú kvety a sviečky a utrpenie príslušníkov PTP prináša duchovné ovocie pre farnosť najmä v podobe množstva duchovných povolaní.

Peter Sandtner

 
        
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská