Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Banská bystrica, 1. 5. 2013

      Pred Farským kostolom sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici – Fončorde bola 1. mája 2013 odhalená pamätná tabuľa, venovaná príslušníkom Pomocných technických práporov, ktorí v 50.tych rokoch 20. storočia stavali sídlisko Fončorda. Odhaleniu predchádzala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec. Administrátor farnosti vdp. Peter Staroštík privítal v kostole generálneho vikára, rehoľných a diecéznych kňazov a najmä bývalých príslušníkov PTP a všetkých členov KPVS. Liturgické čítania čítali bývalí „PTPáci“ RNDr. Teodor Hlaváč a RNDr. František Kľuska, obetné dary priniesli Viliam Maretta, Viliam Záhora a vdovy po príslušníkoch PTP Mária Šrámelová a Mária Hašková. Na záver sv. omše boli prečítané spomienky biskupa Mons. Dominika Kaľatu, ktorý je posledným žijúcim z biskupov, ktorí vykonávali vojenskú službu v PTP. Práve v PTP tajne študoval teológiu a počas dovolenky bol tajne vysvätený.
      Po sv. omši nasledovalo odhalenie a požehnanie pamätnej tabule pred kostolom. Čestnú stráž pri nej držali príslušníci PTP Peter Trebichalský a Štefan Kolečáni a kvety za KPVS položil politický väzeň plk. František Martoš. Prvá spomienka po odhalení tabule patrila dvom „PTPákom“, ktorí tragicky zahynuli – kapucínovi P. Saturninovi Hanákovi a dominikánovi fr. Leovi Janovskému. Preto si prítomní vypočuli svedectvá sestier vincentiek o tragickej smrti S. Hanáka, dirigenta zboru v PTP, ktorého zrazil stranícky šofér, keď išiel slúžiť sv. omšu k sestrám vincentkám. Svedectvá o stavebných prácach na dôstojníckych bytovkách na sídlisku Fončorda predniesli dvaja priami účastníci: redemptorista P. MUDr. Ján Janok CSsR a historik prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. Obaja vyjadrili radosť, že pri návšteve Fončordy po 60 rokoch vidia na sídlisku stáť kostol. Stretnutie bolo ukončené modlitbou za zosnulých príslušníkov PTP.
      Popoludní členovia KPVS navštívili ďalšie pamätné miesto PTP: Sliač-Hájniky, kde v 50.tych rokoch príslušníci PTP stavali vojenské letisko a dôstojnícke bytovky. V miestnom Farskom kostole sv. Mikuláša, kde kedysi príslušníci PTP chodili na sv. omše, viedol adoráciu P. Ján Janok CSsR. Modlil sa aj za svojich prenasledovateľov a spomínal na ústretového veliteľa npor. Jozefa Mikoviča, ktorý príslušníkom PTP povolil návštevy kostola a po ktorého preložení mohli celebrovať iba tajne na izbách. Záverečným bodom programu bola prehliadka leteckej základne Sliač s odborným výkladom por. Petra Tkáča a miestneho štábneho kaplána mjr. Františka Mihaľa.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská