Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – odhalenie pamätnej tabule, 27. 10. 2021

      Na Martinskom cintoríne v Bratislave v období pred dušičkami 27. októbra Konfederácia politických väzňov Slovenska odhalila pamätnú tabuľu popraveným a umučeným politickým väzňom, ktorí sú pochovaní na tomto cintoríne pri príležitosti 70. výročia ich popráv. Pamätná tabuľa je umiestnená na pamätnom hrobe popravených Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára a osobitne sú na nej uvedení popravení, ktorých hroby sú zrušené: Bernard Jaško, Pavol Kalinaj a Tomáš Chovan. Hroby niektorých iných popravených sa podarilo zachovať.
      Pamätnú tabuľu odhalili bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek a neter umučeného politického väzňa Ivana Roštára Zuzana Onderiková. Sviečky k tabuli položili dcéry politických väzňov Ľudmila Horváthová a Jarmila Morbacherová. Následne predniesla príhovor neter umučeného Ivana Roštára Helena Sališová a dcéra politického väzňa Ľudmila Horváthová prečítala list od dcéry popraveného Pavla Kalinaja Beatrix Smerekovskej z Nemecka. Program bol ukončený dodatočnými pohrebnými obradmi za popravených a umučených, ktoré vykonal prasynovec popraveného Antona Tunegu, syn politického väzňa Františka Herényiho a farár v Bratislave - Dlhých Dieloch Štefan Herényi. Celá udalosť bola zaznamenaná na videozáznam, aby ju mohli vidieť príbuzní popravených a umučených, ktorí sa nemohli zúčastniť.

Peter SandtnerZväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská